Tìm kiếm nâng cao

Nhà ở đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mã số: 26B-01-03

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phần chung: Những khó khăn và thuận lợi.
- II. Điều kiện địa lý tự nhiên.
- III. Sự phân bố dân cư, lịch sử các thành phần tộc người.
- IV. Đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hoá.
- V. Những nét đại cương về kiến trúc truyền thống.
- VI. Vấn đề đặt ra cho cuộc sống và nhà ở của đồng bào các dân tộc

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành