Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu sử dụng phụ gia khoáng hoá giảm nhiệt độ nung clinke xi măng pooc lăng. Mã số: 26A-04-02

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Những cơ sở tiến hành đề tài : - Đặt vấn đề - II. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - III. Cơ sở lý thuyết - IV. Tác dụng khoáng hoá của các chất chứa gốc SO4 và các oxyt như P205.
- B. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - I. Nội dung nghiên cứu - 2. Kết quả nghiên cứu - 3. Nghiên cứu lựa chọn xác định miền sử dụng hợp lý của các phụ gia khoáng hoá trong sản xuất xi măng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành