Tìm kiếm nâng cao

Cải tạo 36 phố phường Hà Nội. Mã số: 26B-02-01,(thuộc Chương trình nghiên cứu nhà ở đô thị và nông thôn)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Công tác điều tra khảo sát - 1. Điều tra về kiến trúc, xây dựng - 2. Điều tra về kinh tế xã hội.
- II. Xác định mục tiêu khoa học của đề tài.
- III. Khai thác khả năng kinh tế - văn hoá.
- IV. Nghiên cứu giải pháp cải tạo 36 phố phường Hà Nội cổ.
- V. Nghiên cứu đề xuất biện pháp thực hiện và chính sách quản lý - 3. nghiên cứu khai thác khả năng 36 phố phường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành