Tìm kiếm nâng cao

Cơ giới hoá công tác xếp dỡ và vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam. Mã số: 26A-03-02,(thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về xi măng)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Liên hiệp Thi công cơ giới
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Quy hoạch cơ giới-vận chuyển- bảo quản xi măng rời trên địa bàn Bỉm Sơn - Hà Nội và vùng phụ cận các năm 1989-1990 I. Mục đích yêu cầu II.Các dữ kiện ban đầu III. Tính toán các phương án xếp dỡ, bảo quản , vận chuyển xi măng rời từ Bỉm Sơn về Hà Nội và một số địa điểm cho trước.
Phần II: Thiết lập và giải bài toán tối ưu tính chọn phương tiện vận chuyển xi măng rời ở Việt Nam I. Đặt vấn đề - II. Mô hình bài toán chọn phương tiện vận tải tối ưu cho công tác cơ giới hoá xếp dỡ, vận chuyển xi măng rời - III. Giải bài toán trên tuyến Bỉm Sơn - Hà Nội - IV. Chương trình tính - V. Kết quả giải - VI. Chú thích các kết quả chạy máy tính.
- Phần III: Xây dựng mạng lưới cơ giới cung cấp, vận chuyển xi măng rời toàn quốc.
- Phần phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành