Tìm kiếm nâng cao

Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề II. Sơ đồ dây chuyền sử dụng xi măng rời bán cơ giới - III. Sơ đồ dây chuyền sử dụng xi măng rời tại các công trường lưu động - IV. Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành