Tìm kiếm nâng cao

Cơ giới hoá công tác bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản xi măng rời

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Mô hình bài táon - 1. Ký hiệu - 2. Hàm mục tiêu - 3. Ràng buộc - III. Giải bài toán trên tuyến Bỉm Sơn - Hà Nội - 1. Bước chuẩn bị số liệu chạy máy - 2. Kết quả tính toán -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành