Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu sản xuất , sử dụng phụ gia dẻo hoá cho bê tông và cơ sở khác nhau của đề tài - Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Điều chế phụ gia, nghiên cứu các thành phần cơ bản và hoạt tính bề mặt - - Điều chế phụ gia - - Xác định các thành phần cơ bản của phụ gia - - Xác định hoạt tính bề mặt của phụ gia - 2. ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng ổn định của huyền phù - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và cơ lý của vật liệu xi măng - 4. ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và kỹ thuật của bê tông - Phần thứ ba: 1. ảnh hưởng của quá trình cô tới tính chất của phụ gia - 2. ảnh hưởng của quá trình cô tới hoạt tính của phụ gia - 3. Sơ đồ công nghệ , tính toán kinh tế kỹ thuật và các chỉ tiêu về nguyên liệu và sản xuất - Phần thứ tư: đánh giá hiệu quả của kinh tế kỹ thuatạ của sản xuất và sử dụng phụ gia dẻo hoá KĐT 2 - Phần thứ năm: Kết luận, kiến nghị - Tài liệu tham khảo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành