Tìm kiếm nâng cao

Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-10/1984
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở phương pháp luận và những căn cứ khoa học - 1. Cơ sở phương pháp luận sử dụng trong đề tài dự báo tiến bộ KHKT công nghiệp VLXD đế năm 2000. - 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội - 3. Cơ sở vật chất của các ngành công gnhiepẹ có liên quan trực tiếp tới công nghiệp VLXD- 4. Đặc điểm của công nghiệp VLXD ở nước ta trong thời kỳ dự báo - III. Dự báo tiến bộ KHKT của CN VLXD đến năm 2000 - 1. Dự báo một số nét tổg quan về CN VLXD - 2. Dự báo những tiến bộ KHKT trong SX xi măng và các chất kết dính - 3. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất vật liệu xây, lợp - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất gốm sứ thuỷ tinh xây dựng, vật liệu ốp lát, trang trí - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 5. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 6. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD tổng hợp từ nguồn gốc hữu cơ - 7. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD - IV. Kết luận - V. Phụ lục -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành