Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Tình hình sử dụng phế thải công nghịp trên thế giới làm VLXD - 1. Những phế thải công nghiệp chính được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới trong CN VLXD - - Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 2: Phế thải công nghiệp ở Việt Nam được dùng làm VLXD 1. Tình hình một số phế thải CN chính ở nước ta hiện nay. -Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 3: Phương hướng sử dụng một số nguồn phế thải CN Việt Nam làm VLXD - 1. Phương hướng sử dụng tro xỉ nhiệt điện - 2. Phương hướng sử dụng xỉ luyện kim - 3. Phương pháp sử dụng đá sít than - 4. Phương hướng sử dụng một số phế thải khác - III. Kết luận - IV. Tài liệu tham khảo - V. Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành