Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-6/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời mở đầu - 2. Tình hình sử dụng phụ gia của nhà máy Liên hợp xi măng Hà Tiên kể từ sau ngày giải phóng Miền Nam đến nay - 3. Kết quả nghiên cứu xi măng có pha phụ gia Bến Tắm của xi măng Hà Tiên - a. Nghiên cứu nguồn gốc, quá trình tạo thành, và bản chất của phụ gia tronh quá trình đông cứng của xi măng - b. Chất lượng và trữ lượng khu mỏ bazan Bến Tắm Vĩnh An - 4. Những tính chất cơ bản của phụ gia xi măng vùng Bến Tắm - Vĩnh An - 5. Những tính chất cơ lý cả xi măng portland có pha phụ gia Bến Tắm - 6. Sản xuất thử 300 tấn xi măng có pha 15% phụ gia bazan bọtBến Tắm - - Những tính chất cơ lý -hoá của xi măng sản xuất thử - 3000 tấn có pha 15% phụ gia - 7. Chất lượng của bê tông đúc sẵn và kết quả thu được từ các hộ tiêu thụ khi sử dụng loại xi măng - phụ gia này - 8. Kết luận và kiến nghị -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành