Tìm kiếm nâng cao

Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện khoa học và kỹ thuật XDCB
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần thứ nhất: Nghiên cứu một số quy luật phổ biến trong quá trình ăn mòn thép xây dựng ở Việt Nam - I. Nội dung và phương pháp nghiên cứu : - 1. Vài nét về tình hình nghiên cứu trước đây - 2. Giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 3. Nhận xét về khả năng áp dụng tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 4. Phương pháp nghiên cứu ăn mòn kết cấu xây dựng bằng thép - II. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn kết cấu thép - 1. ảnh hưởng của độ ẩm không khí và sự thấm ướt bề mặt thép - 2. ảnh hưởng của lượng mưa, nhiệt độ và tốc độ gió - 3. ảnh hưởng của các tạp chất ăn mòn trong khí quyển - III. Xác định tốc độ ăn mòn của thép xây dựng và kết cấu xây dựng bằng thép - 1. Đặt vấn đề - 2. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ ăn mòn - 3. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn - 4. Xác định tốc độ ăn mòn kết cấu thép ở Việt Nam - 5. Kết luận và kiến nghị - IV. Các hệ số ảnh hưởng dùng trong thiết kế ăn mòn kết cấu thép - 1. Các hệ số ảnh hưởng của kích thước và hình dạng - 2. ảnh hưởng của khoảng cách so với mặt đất - 3. ảnh hưởng của hướng đặt kết cấu - V. Độ bền lớp thép phủ kẽm bảo vệ trên thép xây dựng - 1. Các loại thép phủ kẽm dùng trong xây dựng - 2. Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn ở lớp mạ kẽm - 3. Tính toán độ bền của lớp kẽm bao phủ - 4. Kết luận và kiến nghị - Phần thứ hai: Các khuyết tật ở nhà khung thép nhẹ và ảnh hưởng của chúng tới độ bền và ổn định của công trình xây dựng ở Việt Nam - 1. ý nghĩa và phương pháp nghiên cứu - 2. Các sai lệch thường gặp ở cột nhà khung thép - 3. Khái quát về việc tính ổn định của các kết cấu dạng hệ thanh có các sai lệch hình học - 4. Biến dạng và nội lực ở hệ khung ngang - 5. Nội lực trong các trường hợp kể đến biến dạng theo phương dọc nhà - 6. Một số nhận xét về kiến nghị - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị chung -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành