Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần 1: Mở đầu - I. Sự phát triển tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng ở Việt Nam trong những năm qua - II. Tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng ở nước ngoài - III. Về đề tài 28B-02-04 `nghiên cứu hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng`. Phần 2: Cơ sở khoa học của việc tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - I. Công trường xây dựng và những đặc điểm của sản xuất trên công trường - II. Những nguyên tắc hoàn thiện TCQL sản xuất ở công trường xây dựng trong điều kiện hiện nay - III. Thiết kế tổ chức công trường và thiết kế các biện pháp xây lắp-phương pháp vận dụng - IV. Tổ chức quản lý sản xuất xây dựng ở công trường - V. Những nguyên tắc xác định mô hình cơ cấu tổ chức công trường - Phần 3: Hoàn thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - I. Đặc điểm tình hình - II.Hoàn thiện một số nội dung cơ bản của TCQL sản xuất ở công trường xây dựng - Phần 4: Hướng dẫn hàon thiện tổ chức quản lý sản xuất ở công trường xây dựng - Phần 5: Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành