Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mở đầu: - Phần hai: Thực trạng về tổ chức và quản lý của các loại hình tổ chức xây dựng - Phần ba: Cơ sở khoa học của việc thiết lập mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - I. Những vấn đề chung - II. Lý thuyết hệ thống - cơ sở các việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý - III. Hệ thống quản lý và cơ cấu tổ chức quản lý - Phần IV. Thiết lập các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - Phần V: Điều lệ hoạt động của các tổ chức cơ sở - Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành