Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1989
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Những quy định chung - 1. Vị trí , nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của xí nghiệp xây lắp - 2. Tài sản của xí nghiệp xây lắp - Chương 2: Tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý xí nghiệp xây lắp - 1. Tổ chức sản xuất và cơ cấu bộ máy quản lý xí nghiệp xây lắp - 2. Trách nhiệm của tập thể lao động tại xí nghiệp xây lắp - 3. Giám đốc quản lý xí nghiệp xây lắp - 4. Công tác cán bộ - 5. Quan hệ giữa xí nghiệp xây lắp với cấp trên, các cơ quan và chức năng của Nhà nước...- Chương 3: Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây lắp - Chương 4: Thành lập, tách, sáp nhập và giải thể xí nghiệp xây lắp - Chương 5: Điều khoản thi hành

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành