Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phân cấp các mặt hoạt dodọng sản xuất giữa Tổng công ty xây dựng và công ty, xí nghiệp trực thuộc - 1. Công tác kế hoạch hoá - 2. Về vật tư và vận tải - 3. Về xe máy thiết bị thi công, tài sản cố định - 4. Quản lý kỹ thuật và thi công - 5. Lao động và tiền lương - 6. Tổ chức và cán bộ - 7. Quản lý kinh tế - tài chính - II. Phân tích, đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - 1. Mô hình công ty xây dựng khu vực - 2. Mô hình Tổng công ty xây dựng - 3. Mô hình liên hiệp các xí nghiệp chuyên môn hoá

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành