Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Quá trình phát triển các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng ở Việt Nam - 1. Những căn cứ để phân chia giai đoạn - 2. Các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng ở từng giai đoạn - 3. Phân tích đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng ở từng giai đoạn - 4. Các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng hiện nay của địa phương - 5. Nhận xét và kết luận chung - II. Tình hình tổ chức sản xuất và xây dựng ở một số nước trên thế giới - 1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý xây dựng ở các nwcs thành viên tỏng khối SEV (trừ Liên xô và VN) - 2. Các hình thức tổ chức quản lý ngành xây dựng - Tài liệu tham khảo - Mục lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành