Tìm kiếm nâng cao

Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Nhiệm vụ nghiên cứu - II. Tính toán các thông số kỹ thuật nổ mìn - A. Một số đặc điểm chung và tính toán các thông số kỹ thuật ban đầu: - 1. Đặc điểm chung - 2. Tính toán các thông số nổ mìn ban đầu - B. Nghiên cứu thực nghiệm các thông số kỹ thuật nổ mìn khai thác đá cho đập đá đổ thải xỉ - 1. Phương pháp và điều kiện tiến hành thựuc nghiệm - 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số khôan nổ đến kết quả các mẫu phối hạt tạo được sau nổ mìn - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện đại chất đến kết quả nổ mìn đảm bảo tỷ lệ cấp hạt theo yêu cầu -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành