Tìm kiếm nâng cao

Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng số 1- BXD
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I: Đặt vấn đề ,br> I. Nhận xét chung - II. Những vấn đề cần thay đổi: - 1. Mục tiêu đào tạo - 2. Chương trình đào tạo - a. Thời gian đào tạo - b. Chuyên môn - c. Thi tốt nghiệp - Phần II: Dự thảo đề án nghiên cứu cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng - A. Mục tiêu đào tạo - I. Vị trí, chức năng nhiệm vụ kỹ thuật viên xây dựng - 1. Vị trí sử dụng - 2. Chức năng nhiệm vụ - II. Yêu cầu phẩm chất năng lực - 1. Về phẩm chất - 2. Về năng lực - a. Về chính trị xã hội - b. Về văn hoá và ngoại ngữ - c. Về chuyên môn - d. Về năng lực thực hành - e. Về thể lực quân sự - B. Chương tình đào tạo toàn khoá - I. Thời sự đào tạo toàn khoá - II. Cơ cấu chương trình - III. Cơ cấu các môn học - Phần III. Đề cương các môn học về mục đích yêu cầu, cơ cấu thời gian -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành