Tìm kiếm nâng cao

Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Tổng hợp, phân tích kết quả nổ ở các bãi 3,4 và 5 - II. Cơ sở tính toán của phương pháp nổ mìn buồng có khoảng đệm không khí - III. Các thông số cơ bản thiết kế buồng mìn có đệm không khí -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành