Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu thiết kế nền móng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1987
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I. Nghiên cứu đánh giá các loại đất yếu và nền đất yếu thương gặp ở Việt Nam - I. Những đặc điểm của nền đất yếu - II. Nền đất yếu ở Việt Nam - Phần II: Nghiên cứu các thiết kế xử lý nền đất yếu trên cơ sở máy thi công được trang bị ở đội thực nghiệm trung tâm nghiên cứu KT-KT - I. Giới thiệu phương pháp - II. Nguyên lý thiết kế cọc cát - III. Công tác thi công - B. Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp cố kết có băng nhựa thoát nước thẳng đứng - I. Giới thiệu chung - II. Nguyên lý thiết kế - III. Công tác thi công - IV. Côngtác kiểm tra và nghiệm thu - V. Một số nhận xét của phương pháp - VI. Ví dụ tính troán - VII. các ứng dụng thực tế - C. Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất vôi và đất xi măng - I. Giới thiệu chung - II. Cơ sở khoa học và lý thuyết của phương pháp - IV. Các kết quả nghiên cứu trong phòng phục vụ cho công tác thiết kế V. Cong tác thi công và thí nghiệm hiện trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành