Tìm kiếm nâng cao

Luyện thép G13L để đúc răng gầu máy xúc EKG-4,6 , E10011

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặc điểm làm việc của răng gầu xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ răng gầu - 2. Vật liệu chế tạo răng gầu và công nghệ nấu luyện thép - 3. Công nghệ đúc răng gầu EKG-4,6 - 4. Công nghệ nhiệt luyện răng gầu - 5. Kết quả thử nghiệm răng gầu -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành