Tìm kiếm nâng cao

Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm công nghiệp hoá của các nước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1994/1994-12/1994
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đất nước Việt Nam nhất thiết phải công nghiệp hoá và hiệ đại hoá để khắc phục nguy cơ tụt hậu, vững bước tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa- II. Những chiến lược công nghiệp hoá, nhiều nước đã thực thi và những kết quả cần nhận biết- 1. Thực hiện chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu- 2. Chuyển mạnh sang thực thi chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu một cách thích hợp- III. Những bài học kinh nghiệm về công nghiệp hoá của NICS và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam- 1. Bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam- 2. Việt nam tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá theo chiến lược phát triển nền kinh tế mở- IV. Những điều kiện cần có để đảm bảo cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giành được thắng lợi

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành