Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đúc pitston bằng nhôm AL25

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- ảnh hưởng của nhiệt độ và thưòi gian chờ khử tới sự hoà tan của khí - - ảnh hưởng của nhiệt độ rót tới khả năng rỗ khí - - ảnh hưởng của tốc độ rót tới khả năng rỗ khí - - ảnh hưởng của nhiệt độ khuôn tới khả năng rỗ khí - - Công nghệ nấu luyện - - Công gnhệ đúc piston cỡ lớn -

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành