Tìm kiếm nâng cao

Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Đặc điểm và nguyên tắc quản lý giá cả sản phẩm xây dựng.
- B. Quá trình hình thành và công tác quản lý.
- C. Tình hình giá sản phẩm xây dựng trong giai đoạn quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường (từ sau năm 1991).
- D. Phương hướng và biện pháp đổi mới công tác quản lý giá sản phẩm xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành