Tìm kiếm nâng cao

 • Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kinh nghiệm Trung Quốc: Doanh nghiệp ngành xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 như thế nào?

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Các bài hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 của Trung tâm tư vấn hệ thống chất lượng ISO Bắc Kinh.
  - Phần II: Y kiến của Bộ Xây dựng Trung Quốc.
  - Phần III: Kinh nghiệm quán triệt tiêu chuẩn ISO 9000 của một số doanh nghiệp xây dựng và công nghiệp vật liệu xây dựng

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I:Những quy định chung.
  - Chương II: Đảm bảo các quyền công dân về môi trường sống thuận lợi.
  - Chương III: Quyền hạn của các cơ quan quyền lực Nhà nước và các chủ đề quản lý tự quản địa phương trong lĩnh vực QHXDĐT.
  - Chương IV: Hệ thống các cơ quan hành pháp Liên bang và các cơ quan tự quản địa phương trong lĩnh vực điều chỉnh hoạt động QHXDĐT và các quyền hạn của họ.
  - Chương V: Hồ sơ QHXDĐT về việc lập quy hoạch phát triển lãnh thổ và các điểm dân cư đô thị và việc xây dựng chúng.
  - Chương VI: Việc lập QHXDĐTphát triển lãnh thổ Liên bang Nga và lãnh thổ các chủ thể thuộc LB Nga.
  - Chương VII: Việc lập QHXDĐT phát triển đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn, các khu thị chính khác.
  - Chương VIII: Điều chỉnh sử dụng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn khi tiến hành QHXDĐT.
  - Chương IX: Điều chỉnh sử dụng đất đai các vùng ngoại ô thành phố khi tiến hành hoạt động QHXDĐT.
  - Chương X: Các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước về QHXDĐT.
  - Chương XI: Địa chính QHXDĐT Nhà nước và giám sát các đối tượng hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XII: Điều hcỉnh việc xây dựng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn.
  - Chương XIII: Kiểm tra việc tiến hành hoạt động QHXDĐT và trách nhiệm đối với sự vi phạm pháp luật LB Nga về QHXDĐT - Chương XIV: Cơ sở kinh tế của hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XV: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XVI: Những quy định kết luận

  Số trang: 0

 • Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chất lượng công trình xây dựng với việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: bao gồm các tham luận:
  - Quản lý chất lượng sản phẩm bê tông công nghiệp là góp phần bảo đảm chất lượng công trình xây dựng.
  - Năng lực sản xuất và việc sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp ở Việt Nam.
  - Đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn và kiểm định chất lượng các sản phẩm bê tông công nghiệp.
  - Một số ý kiến về sử dụng quản lý, đánh giá chất lượng bê tông công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
  - Vấn đề sử dụng sản phẩm bê tông công nghiệp và giá chào thầu trong giai đoạn hiện nay.
  - Tình hình sản xuất và sử dụng bê tông công nghiệp một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng bê tông

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.
  - Bộ Xây dựng Trung Quốc họp báo về Đại hội kiến trúc sư trhế giới lần thứ 20 tại Bắc Kinh từ ngày 23-6-1999.
  - Uỷ ban tổ chức Đại hội UIA Bắc Kinh 1999- Thông cáo báo chí số 3.
  - 100 ngày trước Đại hội kiến trúc sư thế giới- Các công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch.
  - Triển vọng của Kiến trúc trong thế kỷ 21- đề cương của `Hiến chương Bắc Kinh`.
  - Phần I: Nhận thức về thời đại của chúng ta.
  - Phần II: Bàn về mấy chủ đề thảo luận chủ yếu trong phát triển kiến trúc hiện nay.
  - Phần III: Triển vọng phát triển kiến trúc trong thế kỷ 21- Dựa vào quan điểm Kiến trúc nghĩa rộng.

  Số trang: 0

 • Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tác giả: Phạm Xuân,Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sử dụng cọc ép tĩnh và cọc khoan nhồi khi xây chen ở các vùng đất yếu

  Tác giả: Phạm Xuân,Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Cọc ép - cọc Mê Ga - 1- Phương pháp, trình tự ép cọc. 2- Yêu cầu đối với thiết bị ép cọc. 3- Yêu cầu đối với cọc. 4- Tài liệu khảo sát đất nền cần có. 5- Một số điều liên quan đến công nghệ ép cọc. 6- Khoá đầu cọc. 7- Thiết kế cọc ép. 8- Vài nét về tình hình áp dụng cọc ép. 9- Ưu, nhược điểm của cọc ép.
  - B. Cọc nhồ - 1- Những loại cọc nhồi phổ biến. 2- Đặc điểm một số thiết bị thi công cọc nhồi. 3- Những vấn đề được quan tâm nhiều nhất- Kiểm tra chất lượng thi công. 4- Về việc tính toán cọc nhồi theo sức chịu tải. 5- Triển vọng áp dụng cọc nhồi

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cơ sở chung- 1.1. Khái quát lịch sử phát triển thành phố Huế- 1.2. Sự thay đổi ranh giới hành chính (đặc biệt từ năm 1979 đến nay)- 1.3. cơ cấu tổ chức quản lý hành chính- 1.4. Các nguồn số liệu.
  - Chương 2: Dân số- 2.1 Mật độ dân số theo phường- 2.2. Cấu trúc dân số theo nhóm tuổi và giới tính- 2.3. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của đô thị- 2.4. Phân bố dân số theo phường, nhóm tuổi và giới tính- 2.5. Thành phần của sự gia tăng dân số-tăng tự nhiên và di dân- 2.6. Tình trạng hôn nhânV 2.7. Các laọi hộ gia đình.
  - Chương 3: Lực lượng lao động- 3.1. Tỷ lệ dân số tham gia lao động (theo nhóm tuổi và giới tính). Lực lượng lao động nữ. Tỷ suất dân số phụ thuộc- 3.2. Thành phần kinh tế của lao động xã hội-Nhà nước-tập thể-tư nhân- 3.3. Trình độ văn hoá của lực lượng lao động-Tình trạng tyhất nghiệp và thiếu việc làm. Các loại việc làm.
  - Chương 4:Dự báo dân số.
  - Chương 5: Các chính sách về dân số và lao động

  Số trang: 0

 • Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tác giả: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk
  Nhà xuất bản: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Đăk Lăk
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài nguyên và môi trường Đăk Lăk

  Tác giả: Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình tài nguyên môi trường và công tác bảo vệ môi trường tỉnh Dak Lak.
  - 2. Rừng Dak Lak - hiện trạng và những vấn đề cần được giải quyết để bảo vệ tài nguyên-môi trường.
  - 3. Tổ chức quản lý bảo vệ rừng vườn quốc gia Yook Đôn.
  - 4. Tình hình khai thác, sử dụng đất ở Dak Lak.
  - 5. Đất bazan thoái hoá ở Dak Lak.
  - 6. Về tác động của thuỷ lợi đối với môi trường ở tỉnh nhà.
  - 7. Tình hình cấp thoát nước của thị xã Buôn Ma Thuột - những vấn đề cần quan tâm giải quyết về mặt vệ sinh môi trường.
  - 8. Sự ảnh hưởng của dân số đối với tài nguyên và môi trường.
  - 9. Tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải gây ra ở thị xã Buôn Ma Thuột.
  - 10. Một vài nhận xét về môi trường sống ở Dak Lak-Tây nguyên (1980-1990).

  Số trang: 0

 • Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc
  Nhà xuất bản: Sở nghiên cứu khoa học xây dựng Thượng Hải
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: Thượng Hải
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà lắp ghép `tứ phòng` không gỗ

  Tác giả: Công ty kinh doanh chế tạo nhà lắp ghép La Nam, khu Bảo Sơn, Thượng Hải-Trung Quốc

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thuyết minh tóm tắt và quy cách kỹ thuật- 1/ Thuyết minh tóm tắt- 2/ Tham số kỹ thuật chủ yếu.
  :- II. Y kiến giám định.
  - III. Y kiến của các đơn vị tổ chức giám định.
  - VI. Văn kiện kèm theo:- 1/ Hình vẽ và ý kiến của tổ thẩm tra văn kiện- 2/ Y kiến thẩm tra của tổ phúc tra tính năng chất lượng.

  Số trang: 0

 • Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Qúa trình hình thành và phương hướng, biện pháp quản lý giá cả sản phẩm xây dựng

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Trần Thúc Quýnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Đặc điểm và nguyên tắc quản lý giá cả sản phẩm xây dựng.
  - B. Quá trình hình thành và công tác quản lý.
  - C. Tình hình giá sản phẩm xây dựng trong giai đoạn quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường (từ sau năm 1991).
  - D. Phương hướng và biện pháp đổi mới công tác quản lý giá sản phẩm xây dựng

  Số trang: 0

 • Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giám định chất lượng công trình xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT -BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chỉ thị của Bộ Kiến thiết nước CHND Trung Hoa về biện pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng.
  - 2. 16 khó khăn trong công tác giám định chất lượng.
  - 3. Chất lượng - con đường sống của xí nghiệp

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tác giả: Đặng Xuân Đường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá Hà Nội

  Tác giả: Đặng Xuân Đường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lịch sử hình thành và sự thay đổi ranh giới hành chính của thành phố. -
  Chương II: Phân tích dân số của Hà Nội.
  - Chương III: Dự báo dân số.
  - Chương IV: Lực lượng lao động của Hà Nội.
  - Chương V: Dự báo về lao động.
  - Chương VI: Các chính sách về dân số, lao động và đô thị hoá

  Số trang: 0

 • Chống thấm mái bằng bê tông cốt thép,Tổng luận

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chống thấm mái bằng bê tông cốt thép,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chống thấm mái bằng bê tông cốt thép

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm mái bằng.
  - II. Cấu tạo mái bằng.
  - III. Các dạng thấm nước mưa qua mái - 3.1 Thấm trực tiếp qua sàn mái - 3.2 Thấm qua các vết nứt bê tông - 3.3 Thấm qua chỗ tiếp giáp mái và các kết cấu khác của công trình - 3.4 Thấm qua chỗ bong rộp lớp vật liệu cách nước.
  - IV. Nguyên nhân gây thấm nước mưa qua mái - 4.1 Do thiết kế chưa hợp lý - 4.2 Do thi công - 4.3 Do vật liệu mái bị lão hoá.
  - V. Những giải pháp chống thấm mái truyêng thống ở nước ta.
  - VI. Những giải pháp chống thấm mái có hiệu quả.
  - VII. Một số dạng cấu tạo mái BTCT có khả năng chống thấm tốt .
  - VIII. Sửa chữa các mái BTCT đã bị thấm nước

  Số trang: 0

 • Một số sự cố công trình xây dựng ở Việt Nam,Tổng luận

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất
  Nhà xuất bản: Cục giám định thiết kế và xây dựng Nhà nước - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số sự cố công trình xây dựng ở Việt Nam,Tổng luận

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số sự cố công trình xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1/ Sự cố công trình gara ô tô Lạc Trung.
  - 2/ Sự cố nhà ở 5 tầng B2 Ngọc Khánh.
  - 3/ Nhà A3 - Giảng Võ.
  - 4/ Bệnh viện bảo vệ sức khoẻ trẻ em Việt Nam-Thuỵ điển.
  - 5/ Sự cố bể chứa nước Nhà máy nước Thủ Đức

  Số trang: 0

 • Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng luận Các công nghệ xây dựng thích hợp

  Tác giả: Nguyễn Huy Côn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Hiện trạng về công nghệ trong ngành xây .
  - Phần II. Các điều kiện và khả năng đổi mới công nghệ trong ngành xây dựng.
  - Phần III. Các công nghệ thích hợp trong xây dựng.
  - Phần IV. Góp phần đổi mới chính sách công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
  - Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Tài chính đô thị. Mã số: KC 11-113

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tài chính đô thị. Mã số: KC 11-113

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tài chính đô thị. Mã số: KC 11-113

  Tác giả: Viện kinh tế xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1/ Giới thiệu tài liệu.
  - 2/ Vấn đề tài chính đô thị trong các nước đang phát triển.
  - 3/ Cơ cấu chi phí và thu nhập của các chính quyền đô thị.
  - 4/ Thuế của chính quyền địa phương.
  - 5/ Xác định giá trị của đất.
  - 6/ Cho vay vốn để phát triển nhà ở.
  - 7/ Vấn đề nhà ở, xây dựng và quy hoạch ở Phần Lan

  Số trang: 0