Tìm kiếm nâng cao

 • Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin thương mại
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đấu thầu cạnh tranh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đấu thầu cạnh tranh

  Tác giả: Trung tâm thông tin thương mại

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: A. Các hình thức đấu thầu.
  - 1. Đấu thầu cạnh tranh trong nước.
  - 2. Đấu thầu cạnh tranh quốc tế.
  - B. Một số nhận xét chung.
  - C. Kết luận

  Số trang: 0

 • Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường xi măng Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thực trạng thị trường xi măng ở Việt Nam.< br> 2. Triển vọng thị trường xi măng ở Việt Nam.
  3. Kết luận và một số kiến nghị nhằm mở rộng và phát triển thị trường xi măng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu thị trường giá cả
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thị trường dịch vụ khách sạn - du lịch ở Việt Nam

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của dịch vụ du lịch khách sạn ở Việt Nam trong phát triển kinh tế.
  2. Thực trạng thị trường dịch vụ du lịch và kinh doanh khách sạn ở nước ta.
  3. Triển vọng thị trường du lịch-dịch vụ khách sạn ở nước ta và những kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thị trường .

  Số trang: 0