Tìm kiếm nâng cao

Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I:Những quy định chung.
- Chương II: Đảm bảo các quyền công dân về môi trường sống thuận lợi.
- Chương III: Quyền hạn của các cơ quan quyền lực Nhà nước và các chủ đề quản lý tự quản địa phương trong lĩnh vực QHXDĐT.
- Chương IV: Hệ thống các cơ quan hành pháp Liên bang và các cơ quan tự quản địa phương trong lĩnh vực điều chỉnh hoạt động QHXDĐT và các quyền hạn của họ.
- Chương V: Hồ sơ QHXDĐT về việc lập quy hoạch phát triển lãnh thổ và các điểm dân cư đô thị và việc xây dựng chúng.
- Chương VI: Việc lập QHXDĐTphát triển lãnh thổ Liên bang Nga và lãnh thổ các chủ thể thuộc LB Nga.
- Chương VII: Việc lập QHXDĐT phát triển đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn, các khu thị chính khác.
- Chương VIII: Điều chỉnh sử dụng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn khi tiến hành QHXDĐT.
- Chương IX: Điều chỉnh sử dụng đất đai các vùng ngoại ô thành phố khi tiến hành hoạt động QHXDĐT.
- Chương X: Các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước về QHXDĐT.
- Chương XI: Địa chính QHXDĐT Nhà nước và giám sát các đối tượng hoạt động QHXDĐT.
- Chương XII: Điều hcỉnh việc xây dựng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn.
- Chương XIII: Kiểm tra việc tiến hành hoạt động QHXDĐT và trách nhiệm đối với sự vi phạm pháp luật LB Nga về QHXDĐT - Chương XIV: Cơ sở kinh tế của hoạt động QHXDĐT.
- Chương XV: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động QHXDĐT.
- Chương XVI: Những quy định kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành