Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
Năm xuất bản: 1993
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời giới thiệu.
2. Các định nghĩa được sử dụng trong báo cáo.
3. Các vấn đề môi trường của vùng ven biển.
4. Biến đổi khí hậu, những biến đổi của toàn cầu và vùng ven biển.
5. Những xung đột và những tương hợp: Yêu cầu về việc quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng ven biển.
6. Các yêu cầu cho quy hoạch tổng hợp vùng ven biển.
7. Các cách tiếp cận thực tế để phát triển quy hoạch tổng hợp liên ngành vùng ven biển.
8. Một số cách tiếp cận khác đối với quá trình quy hoạch và quản lý vùng ven biển.
9. Tài liệu tham khảo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành