Tìm kiếm nâng cao

 • Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang mầu sắc riêng của Trung quốc. Tập 1

  Tác giả: Trung tâm Thông tin KHKT- Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  - Lời giới thiệu.
  - Tìm tòi con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc.
  - Vững vàng công tác, nắm chắc thí điểm, thúc đẩy công cuộc xây dựng thị trấn nhỏ phát triển lành mạnh.
  - Quy hoạch xây dựng thị trấn nhỏ theo phương hướng đô thị hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá.

  Số trang: 0

 • Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thế Thôn
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

  Tác giả: Nguyễn Thế Thôn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  II. Một số vấn đề cơ bản về cảnh quan.
  III. Cảnh quan sinh thái.
  IV. Cảnh quan sinh thái ứng dụng.
  V. Cảnh quan sinh thái ứng dụng và quy hoạch quản lý môi trường.
  VI. Mô hình cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế phát triển kinh tế, môi trường bền vững.
  VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tác giả: Trần Ngọc Ninh
  Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

  Tác giả: Trần Ngọc Ninh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Tình hình nghiên cứu, những khái niệm và xu hướng phát triển về quy hoạch lãnh thổ.
  - III. Phương hướng quy hoạch tổng thể.
  - IV. Kiến luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan
  Nhà xuất bản: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đô thị hoá và công nghiệp hoá- II. Đô thị Việt Nam - Thực trạng và các vấn đề nan giải- III. Quy hoạch đô thị - Một khâu quan trọng trong quản lý phát triển đô thị- IV. Đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị- V. Giới thiệu quy hoạch đô thị ở Nhật Bản- Kết luận- VI. Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Cách sử dụng cuốn sách này?- - Tại sao lại cần một cuốn sách hướng dẫn về môi trường ở các trung tâm đô thị- - Năm bước kết hợp môi trường với các chương trình phát triển địa phương- - Những thông tin cần thiết.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Nhà xuất bản: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  2. Các định nghĩa được sử dụng trong báo cáo.
  3. Các vấn đề môi trường của vùng ven biển.
  4. Biến đổi khí hậu, những biến đổi của toàn cầu và vùng ven biển.
  5. Những xung đột và những tương hợp: Yêu cầu về việc quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng ven biển.
  6. Các yêu cầu cho quy hoạch tổng hợp vùng ven biển.
  7. Các cách tiếp cận thực tế để phát triển quy hoạch tổng hợp liên ngành vùng ven biển.
  8. Một số cách tiếp cận khác đối với quá trình quy hoạch và quản lý vùng ven biển.
  9. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở nghiên cứu và mục đích yêu cầu đầu tư xây dựng.
  - Chương 2: Tình hình hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương 3: Yêu cầu quy hoạch kiến trúc và kỹ thuật xây dựng đối với khu đất - Chương 4: Phương án xây dựng.
  - Chương 5: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương 6: Kinh tế xây dựng.
  - Chương 7: Kết luận

  Số trang: 0

 • Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Sở Giao thông công chính HN
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Chiếu sáng công cộng ở Hà Nội - - Chiếu sáng công cộng với TP cảng Hải Phòng - - Chiếu sáng đô thị trên thế giới và nhu cầu đẩy mạnh chuyên ngành chiếu sáng tại nước ta - - Anh sáng ban đêm và các thiết bị chiếu sáng trong cảnh quan đô thị - - Tham luận của Công ty công trình đô thị TP Cần thơ - - Quản lý và phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị của thủ đô Hà Nội - - Công tác chiếu sáng đô thị của TP Việt Trì.

  Số trang: 0

 • Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Và Viện quy hoạch đô thị thuộc trường ĐH Tổng hợp Môngrêan
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN, ĐH Tổng hợp Môngrêan-Canada
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Và Viện quy hoạch đô thị thuộc trường ĐH Tổng hợp Môngrêan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược của các tổ chức sở tại trong việc tôn tạo các khu phố lịch sử và khảo cổ.- - Biện pháp và chiến lược bảo tồn các khu phố lịch sử.- - Vấn đề bảo tồn khu phố thời Pháp thuộc ở Hà Nội.- - Những biện pháp bảo tồn trong khu phố thời Pháp ở Hà Nội.- - Những tác động kinh tế-xã hội của những biện pháp bảo tồn trong khu phố thời Pháp ở hà Nội.- - Giới thiệu những phương pháp, kỹ thuật kiểm kê kiến trúc và khảo cổ.- - Biện pháp bảo tồn khu phố thời Pháp ở hải phòng.- -Biện pháp bảo tồn khu phố thời Pháp ở Đà Nẵng.- - Bảo tồn cảnh quan kiến trúc TP Hồ Chí Minh...

  Số trang: 0

 • Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1- Kiến trúc đô thị Hà Nội hiện trạng và định hướng.
  2- Viện Nghiên cứu kiến trúc với Hà Nội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  3- Tình hình kiến trúc và Kiến trúc sư.
  4- Hệ thống kiểm tra phát triển kiến trúc đô thị Hà Nội.
  5- Hà Nội đến 2010 từ vấn đề truyền thống.
  6- Tiến tới một chặng đường mới.
  7- Vài suy nghĩ về kiến trúc và quy hoạch Hà Nội.
  8- Những khía cạnh tâm lý xã hội của người ở trong các chung cư cao tầng.
  9- Giữ gìn và hoàn thiện những không gian đô thị mới cho thủ đô Hà Nội.
  10- Trách nhiệm Kiến trúc sư...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc.
  - Báo cáo sơ kết các hội thảo về Tư vấn chiến lược phát triển đô thị ở ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm.
  - Báo cáo tóm tắt quá trình dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia của PTS Lê Hồng Kế.
  - Một số ý kiến về nghiên cứu chiến lược đô thị Việt Nam của PTS Võ Kim Cương.
  - Quản lý quy hoạch, kiểm soát xây dựng phát triển và cơ hội đầu tư cho Hà Nội của Kiến trúc sư trưởng TP Nguyễn Lân...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Quản lý đô thị thành phố Hồ Chí Minh

  Tác giả: Ban Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Thư ngỏ của Chủ nhiệm chương trình quản lý đô thị gửi đ/c Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm UB KHKT TP.
  - Lời giới thiệu Hội nghị quản lý Nhà nước về đô thị tại Tokyo (4/1993).
  - Bài phát biểu của đ/c Võ Viết Thanh, Phó chủ tịch UBND TP HCM tại Hội nghị Tokyo: Hướng tới hiện đại hoá quản lý Nhà nước về đô thị ở TP HCM.
  - 1/ Tăng cường quản lý Nhà nước đô thị TP HCM.
  - 2/ Một số đề xuất quy phạm pháp luật cần phải có để quản lý đô thị.
  - 3/ Các giải pháp tạo vốn cho duy tu sửa chữa cầu đường, thoát nước.
  - 4/ Những vấn đề quy hoạch, sử dụng và quản lý lòng, lề đường.
  - 5/ Quản lý Nhà nước về hạ tầng cơ sở đô thị (một số kiến nghị).
  - 6/ Nghiên cứu chính sách huy động các nguồn vốn trong xây dựng và phát triển đô thị.
  - 7/ Vấn đề quản lý đô thị trong cộng đồng dân cư người nghèo.
  - 8/ Quản lý đất dùng vào mục đích đô thị.
  - 9/ Chung cư tại Pháp: người phụ trách va vấn đề quản lý.
  - 10/ Vài nhận xét về kinh nghiệm của Pháp trong vấn đề quy hoạch đô thị.

  Số trang: 0

 • Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật Quy hoạch xây dựng đô thị của Liên bang Nga

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I:Những quy định chung.
  - Chương II: Đảm bảo các quyền công dân về môi trường sống thuận lợi.
  - Chương III: Quyền hạn của các cơ quan quyền lực Nhà nước và các chủ đề quản lý tự quản địa phương trong lĩnh vực QHXDĐT.
  - Chương IV: Hệ thống các cơ quan hành pháp Liên bang và các cơ quan tự quản địa phương trong lĩnh vực điều chỉnh hoạt động QHXDĐT và các quyền hạn của họ.
  - Chương V: Hồ sơ QHXDĐT về việc lập quy hoạch phát triển lãnh thổ và các điểm dân cư đô thị và việc xây dựng chúng.
  - Chương VI: Việc lập QHXDĐTphát triển lãnh thổ Liên bang Nga và lãnh thổ các chủ thể thuộc LB Nga.
  - Chương VII: Việc lập QHXDĐT phát triển đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn, các khu thị chính khác.
  - Chương VIII: Điều chỉnh sử dụng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn khi tiến hành QHXDĐT.
  - Chương IX: Điều chỉnh sử dụng đất đai các vùng ngoại ô thành phố khi tiến hành hoạt động QHXDĐT.
  - Chương X: Các tiêu chuẩn và quy phạm Nhà nước về QHXDĐT.
  - Chương XI: Địa chính QHXDĐT Nhà nước và giám sát các đối tượng hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XII: Điều hcỉnh việc xây dựng đất đai các điểm dân cư đô thị và nông thôn.
  - Chương XIII: Kiểm tra việc tiến hành hoạt động QHXDĐT và trách nhiệm đối với sự vi phạm pháp luật LB Nga về QHXDĐT - Chương XIV: Cơ sở kinh tế của hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XV: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động QHXDĐT.
  - Chương XVI: Những quy định kết luận

  Số trang: 0

 • Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHCN xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 20 kiến trúc sư thế giới - Bắc Kinh tháng 6 - 1999

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.
  - Bộ Xây dựng Trung Quốc họp báo về Đại hội kiến trúc sư trhế giới lần thứ 20 tại Bắc Kinh từ ngày 23-6-1999.
  - Uỷ ban tổ chức Đại hội UIA Bắc Kinh 1999- Thông cáo báo chí số 3.
  - 100 ngày trước Đại hội kiến trúc sư thế giới- Các công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch.
  - Triển vọng của Kiến trúc trong thế kỷ 21- đề cương của `Hiến chương Bắc Kinh`.
  - Phần I: Nhận thức về thời đại của chúng ta.
  - Phần II: Bàn về mấy chủ đề thảo luận chủ yếu trong phát triển kiến trúc hiện nay.
  - Phần III: Triển vọng phát triển kiến trúc trong thế kỷ 21- Dựa vào quan điểm Kiến trúc nghĩa rộng.

  Số trang: 0

 • Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cẩm nang dân số đô thị hoá thành phố Huế

  Tác giả: Nguyễn Quốc Giáo

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cơ sở chung- 1.1. Khái quát lịch sử phát triển thành phố Huế- 1.2. Sự thay đổi ranh giới hành chính (đặc biệt từ năm 1979 đến nay)- 1.3. cơ cấu tổ chức quản lý hành chính- 1.4. Các nguồn số liệu.
  - Chương 2: Dân số- 2.1 Mật độ dân số theo phường- 2.2. Cấu trúc dân số theo nhóm tuổi và giới tính- 2.3. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của đô thị- 2.4. Phân bố dân số theo phường, nhóm tuổi và giới tính- 2.5. Thành phần của sự gia tăng dân số-tăng tự nhiên và di dân- 2.6. Tình trạng hôn nhânV 2.7. Các laọi hộ gia đình.
  - Chương 3: Lực lượng lao động- 3.1. Tỷ lệ dân số tham gia lao động (theo nhóm tuổi và giới tính). Lực lượng lao động nữ. Tỷ suất dân số phụ thuộc- 3.2. Thành phần kinh tế của lao động xã hội-Nhà nước-tập thể-tư nhân- 3.3. Trình độ văn hoá của lực lượng lao động-Tình trạng tyhất nghiệp và thiếu việc làm. Các loại việc làm.
  - Chương 4:Dự báo dân số.
  - Chương 5: Các chính sách về dân số và lao động

  Số trang: 0