Tìm kiếm nâng cao

Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu.
- Suy nghĩ về việc thực hiện chế độ giám sát - quản lý xây dựng.
- Thực hiện chế độ giám sát-quản lý xây dựng công trình một cách toàn diện.
- Hai sai lầm trong công tác giám sát-quản lý hiện hành.
- Bàn về đối sách của một số vấn đề xúc tiến việc giám sát-quản lý xây dựng.
- Bắc Kinh tiến hành giám sát quản lý xây dựng.
- Xây dựng công trình hoá thạch cần tích cực đẩy mạnh thực hiện chế độ giám sát-quản lý xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành