Tìm kiếm nâng cao

 • Đánh giá lại thị trường xi măng châu Á thời kỳ 2000-2010

  Tác giả: Nguyễn Văn Thiện
  Nhà xuất bản: Trung tâm KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá lại thị trường xi măng châu Á thời kỳ 2000-2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá lại thị trường xi măng châu Á thời kỳ 2000-2010

  Tác giả: Nguyễn Văn Thiện

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung bao gồm các vấn đề:
  1. Trung quốc: Hiện trạng - Dự báo phát triển đến 2010.
  2. Nhật Bản: Hiện trạng - Dự báo phát triển đến 2010.
  3. Các nước Đông Á khác: Hàn quốc, Đài Loan, Hồng Kông, CHDCND Triều Tiên, Macau, Toàn bộ vùng Đông Á.
  4. Các nước Tây Nam Á: Ấn Độ, Pakistan, Một số nước khác ở khu vực Tây Nam Á.
  5. Các nước Đông Nam Á: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Một số nước khác ở Đông Nam Á, Việt Nam, Toàn bộ vùng Đông Nam Á.
  6. Đầu tư phát triển xi măng Việt Nam trong tình hình mới

  Số trang: 0

 • Kết cấu hạ tầng cơ sở ở Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Vũ Xuân Đào
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu khoa học thị trường-giá cả
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu hạ tầng cơ sở ở Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - thực trạng và giải pháp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu hạ tầng cơ sở ở Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh tế - thực trạng và giải pháp

  Tác giả: Vũ Xuân Đào

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Phần thứ nhất: Vai trò của hạ tầng cơ sở trong quá trình pját triển nền kinh tế đất nước - - Phần thứ hai: Thực trạng kết cấu cơ sở hạ tầngViện nghiên cứu KH thị trường-giá cả- I. Cơ cấu vùng kinh tế của đất nước- II. Thực trạng kết cấu hạ tầng cơ sở ở nước ta- - Phần thứ ba: Triển vọng và những giải pháp cải thiện kết cấu hạ tầng cơ sở - I. Nhu cầu cải thiện kết cấu hạ tầng cơ sở cho ngành công nghiệp- II. Những định hướng cơ bản cải thiện kết cấu hạ tầng cơ sở- III. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan
  Nhà xuất bản: Uỷ ban kế hoạch Nhà nước
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế

  Tác giả: Lê Quang Thiệp,Bộ Ngoại giao Phần Lan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: I. Đô thị hoá và công nghiệp hoá- II. Đô thị Việt Nam - Thực trạng và các vấn đề nan giải- III. Quy hoạch đô thị - Một khâu quan trọng trong quản lý phát triển đô thị- IV. Đổi mới quy hoạch xây dựng đô thị- V. Giới thiệu quy hoạch đô thị ở Nhật Bản- Kết luận- VI. Phụ lục.

  Số trang: 0

 • Công nghệ xử lý nước thải

  Tác giả: Nguyễn Bá Trinh
  Nhà xuất bản: Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ xử lý nước thải

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ xử lý nước thải

  Tác giả: Nguyễn Bá Trinh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học- II. Xử lý nước thải bằng phương pháp hoá học- III. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học- IV. Một số phương pháp kết hợp- V. Quá trình tự làm sạch trong môi trường- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số vấn đề tải trọng và tác động đối với nhà và công trình

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích/ Nguyễn Ngọc Hà/ Nguyễn Võ Thông,Nguyễn Ngọc Hà,Nguyễn Võ Thông

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mở đầu- 1. Tải trọng do người, vật liệu và sản phẩm chất kho- 2. Hệ số độ cao- 3. Hệ số khí động- 4. Phân vùng áp lực gió với thời gian lấy trung bình vận tốc gió 3 giây- 5. Sửa đổi chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió- 6. Những thay đổi khác trong tiêu chuẩn dự thảo mới so với tiêu chuẩn cũ- - Kết luận.

  Số trang: 0

 • 30 năm phát triển thuỷ điện Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Đình Tranh
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin và dịch vụ KHKT- Bộ Năng lượng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: 30 năm phát triển thuỷ điện Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ba mươi 30 năm phát triển thuỷ điện Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Đình Tranh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I- Đánh giá tiềm năng và quy hoạch thuỷ điện Việt Nam.
  II- Những năm 60: Xây dựng Thác Bà.
  III- Những năm 70: Chuẩn bị sông Đà.
  IV- Những năm 80: Các công trình then chốt.
  V- Vai trò của thuỷ điện hiện nay ở nước ta.
  VI- Phương hướng phát triển thuỷ điện. VII- Kết luận và kiến nghị.
  Phần phụ lục.

  Số trang: 0

 • Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

  Tác giả: Trung tâm thông tin KHKT- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Chào mừng Hội nghị công tác kiến thiết toàn quốc.
  - Nhận thức thống nhất, công tác vững vàng, bảo đảm cho sự nghiệp kiến thiết phát triển lâu bền, ổn định và cân đối.
  - Hội nghị toàn quốc về công tác ngành Xây dựng làm phấn khởi mọi người.
  - Chấn hưng ngành Xây dựng trong nền kinh tế thị trường.
  - Đứng ở trong ngành, nắm vững năm khâu.

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

  Tác giả: Võ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

  Tác giả: Võ Kim Long

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phần mở đầu.
  - II. Quá trình phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng ở Việt Nam.
  - III. Hoạt động tiêu chuẩn hoá trên thế giới.
  - IV. Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.
  - V. Tiêu chuẩn hoá, những vấn đề đổi mới phù hợp với nền kinh tế thị trường.
  - VI. Định hướng đổi mới và phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

  Số trang: 0

 • Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT-BXD
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung Quốc áp dụng toàn diện chế độ giám sát, quản lý xây dựng công trình

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Lời giới thiệu.
  - Suy nghĩ về việc thực hiện chế độ giám sát - quản lý xây dựng.
  - Thực hiện chế độ giám sát-quản lý xây dựng công trình một cách toàn diện.
  - Hai sai lầm trong công tác giám sát-quản lý hiện hành.
  - Bàn về đối sách của một số vấn đề xúc tiến việc giám sát-quản lý xây dựng.
  - Bắc Kinh tiến hành giám sát quản lý xây dựng.
  - Xây dựng công trình hoá thạch cần tích cực đẩy mạnh thực hiện chế độ giám sát-quản lý xây dựng

  Số trang: 0

 • Chiến lược và triển vọng phát triển của công nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 1996-2010

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược và triển vọng phát triển của công nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 1996-2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược và triển vọng phát triển của công nghiệp xi măng Việt Nam trong giai đoạn 1996-2010

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vài nét tổng quát về tình hình sản xuất và nhu cầu xi măng ở Việt Nam.
  II. Nguồn nguyên liệu để sản xuất xi măng ở Việt Nam.
  III. Những nét chủ yếu về chiến lược phát triển ngành công nghiệp xi măng ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Giới thiệu tóm tắt nguồn nguyên liệu khoáng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Ngô Văn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng- BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu tóm tắt nguồn nguyên liệu khoáng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu tóm tắt nguồn nguyên liệu khoáng làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam

  Tác giả: Ngô Văn Minh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Nguyên liệu khoáng chính cho sản xuất xi măng.
  Phần II: Nguyên liệu khoáng cho sản xuất gốm sứ, thuỷ tinh, vật liệu chịu lửa.
  Phần III: Một số nguyên liệu khoáng đặc biệt.
  Phần IV: Đá cẩm thạch và đá hoa cương dùng sản xuất đá hoa trang trí ốp lát.

  Số trang: 0

 • Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sách hướng dẫn môi trường và phát triển đô thị

  Tác giả: Bộ Khoa học công nghệ và môi trường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: - Cách sử dụng cuốn sách này?- - Tại sao lại cần một cuốn sách hướng dẫn về môi trường ở các trung tâm đô thị- - Năm bước kết hợp môi trường với các chương trình phát triển địa phương- - Những thông tin cần thiết.

  Số trang: 0

 • Việt Nam - Chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập mặn. Hiện trạng, sử dụng, bảo vệ và quản lý

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi, Lê Diên Dực..
  Nhà xuất bản: Cục môi trường - Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Việt Nam - Chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập mặn. Hiện trạng, sử dụng, bảo vệ và quản lý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Việt Nam - Chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập mặn. Hiện trạng, sử dụng, bảo vệ và quản lý

  Tác giả: Nguyễn Chu Hồi, Lê Diên Dực..

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề sau:
  - Quản lý và bảo vệ đất ngập nước ở Việt Nam.
  - Tổng quan về đất ngập nước ven biển Việt Nam.
  - Bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn ở Việt Nam.
  - Một vài dẫn liệu về đất ngập nước ven bờ biển Việt Nam.
  - Tình hình bảo vệ hệ rong-cỏ biển ở Việt Nam.
  - Vài khía cạnh về bảo vệ rạn san hô ở vùng nước ven bờ Việt Nam.
  - Bảo vệ và quản lý các đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.
  - Tiềm năng bảo tồn của các đảo nhỏ ven bờ Việt Nam.
  - Một vài khía cạnh về thể chế và chính sách trong bảo vệ và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam.
  - Khung chính sách quốc gia về đất ngập nước.
  - Ô1: Khu bảo tồn thiên nhiên (NPA) Tràm Chim.
  - Ô2: Đất ngập nước ở tỉnh Cần Thơ: sử dụng, bảo vệ và quản lý.
  - Ô3: Các hoạt động bảo vệ đất ngập nước cần được ưu tiên.
  - Ô4: Khung chiến lược quốc gia về bảo vệ và quản lý đất ngập nước ở Việt Nam.

  Số trang: 0

 • Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Nhà xuất bản: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển,Hướng dẫn và các nguyên tắc phát triển vùng ven biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch tổng hợp, liên ngành vùng ven biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  2. Các định nghĩa được sử dụng trong báo cáo.
  3. Các vấn đề môi trường của vùng ven biển.
  4. Biến đổi khí hậu, những biến đổi của toàn cầu và vùng ven biển.
  5. Những xung đột và những tương hợp: Yêu cầu về việc quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng ven biển.
  6. Các yêu cầu cho quy hoạch tổng hợp vùng ven biển.
  7. Các cách tiếp cận thực tế để phát triển quy hoạch tổng hợp liên ngành vùng ven biển.
  8. Một số cách tiếp cận khác đối với quá trình quy hoạch và quản lý vùng ven biển.
  9. Tài liệu tham khảo.

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn xây dựng các khu bảo vệ biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Nhà xuất bản: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn xây dựng các khu bảo vệ biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn xây dựng các khu bảo vệ biển

  Tác giả: Cục môi trường- Bộ KHCN và môi trường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  1. Giới thiệu.
  2. Tóm tắt lịch sử.
  3. Tuyên bố chính sách của IUCN về các khu bảo vệ biển.
  4. Bảo vệ biển và các khu bảo vệ biển.
  5. Lựa chọn các khu bảo vệ biển.
  6. Xem xét về luật pháp đối với việc bảo vệ các khu vực và tài nguyên biển và cửa sông.
  7. Hướng dẫn quy hoạch cho các khu bảo vệ biển.
  8. Các khu bảo tồn sinh quyển trong môi trường biển.

  Số trang: 0