Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn hoá xây dựng Việt Nam định hướng đổi mới và phát triển

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phần mở đầu.
- II. Quá trình phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng ở Việt Nam.
- III. Hoạt động tiêu chuẩn hoá trên thế giới.
- IV. Bộ tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.
- V. Tiêu chuẩn hoá, những vấn đề đổi mới phù hợp với nền kinh tế thị trường.
- VI. Định hướng đổi mới và phát triển công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành