Tìm kiếm nâng cao

Tình hình, nhiệm vụ hiện nay của hệ thống kiến thiết và việc chấn hưng ngành Xây dựng ở Trung Quốc

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
Năm xuất bản: 1996
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Lời giới thiệu.
- Chào mừng Hội nghị công tác kiến thiết toàn quốc.
- Nhận thức thống nhất, công tác vững vàng, bảo đảm cho sự nghiệp kiến thiết phát triển lâu bền, ổn định và cân đối.
- Hội nghị toàn quốc về công tác ngành Xây dựng làm phấn khởi mọi người.
- Chấn hưng ngành Xây dựng trong nền kinh tế thị trường.
- Đứng ở trong ngành, nắm vững năm khâu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành