Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái-tài nguyên-môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu.
- II. Tình hình nghiên cứu, những khái niệm và xu hướng phát triển về quy hoạch lãnh thổ.
- III. Phương hướng quy hoạch tổng thể.
- IV. Kiến luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành