Tìm kiếm nâng cao

Những vấn đề cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu.
II. Một số vấn đề cơ bản về cảnh quan.
III. Cảnh quan sinh thái.
IV. Cảnh quan sinh thái ứng dụng.
V. Cảnh quan sinh thái ứng dụng và quy hoạch quản lý môi trường.
VI. Mô hình cảnh quan sinh thái ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế phát triển kinh tế, môi trường bền vững.
VII. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành