Tìm kiếm nâng cao

Con đường mới đô thị hoá nông thôn mang màu sắc riêng của Trung quốc. Tập 2

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKT - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các vấn đề:
- Bàn về một vài vấn đề đô thị hoá nông thôn.
- Suy nghĩ về việc nhất thể hoá thành thị và nông thôn.
- Tăng nhanh bước tiến của nhất thể hoá thành thị và nông thôn, đẩy mạnh xây dựng thành phố hiện đại hoá.
- Xu thế phát triển xã hội là đô thị hoá chứ không phải là nhất thể hoá thành thị và nông thôn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành