Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp nước cho công trường xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Điều kiện kỹ thuật chung để thiết kế hệ thống cấp nước công trường.
- II. Cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước công trường - Phương pháp tính toán.
- III. Xử lý nước.
- IV. Thiết kế trạm bơm và hệ thống cấp nước.
- Phụ lục.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành