Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đường trên công trường xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Quy định chung.
- 2. Công tác điều tra khảo sát thiết kế mạng lưới đường công trường.
- 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường ô tô.
- 4. Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu của đường sắt.
- 5. Nền đường và thoát nước.
- 6. Mặt đường.
- 7. Cầu cống và các công trình vượt qua dòng nước.
- 8. Phai đê và bến sông.
- Phụ lục

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành