Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cung cấp điện cho công trường xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Công nghệ và tổ chức xây dựng
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Chỉ dẫn chung - 2. Lựa chọn điện áp - 3. Phân loại hộ dùng điện của công trường xây dựng theo cung cấp điện liên tục - 4. Tính toán phụ tải điện - 5. Các sơ đồ cáp điện - 6. Trạm biến áp trung gian 110/35/6KV, 66/15KV - 7. Các trạm biến áp 35 (15,10,6)/0,4KV - 8. Các trạm phát điện điezen - 9. Lưới điện công trường - 10.Chiếu sáng - 11. Lựa chọn thiết bị, dây dẫn điện theo điều kiện ngắn mạch ở lưới trên và dưới 1000 V - 12. Bảo vệ rơle - 13. Đo đếm điện năng - 14. Bảo vệ qua điện áp khí quyển, chống sét - 15. Chống sét - 16. Phụ lục - 17. Các tài liệu tham khảo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành