Tìm kiếm nâng cao

Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng
Năm xuất bản: 1994
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đại cương - 2. Công tác thiết kế điển hình trong xây dựng ở Việt Nam - 3. Hoạt động công tác thiết kế điển hình - 4. Về nội dung công tác thiết kế điển hình trong điều kiện kinh tế thị trường có định hướng - 5. Mấy lời kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ lục.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành