Tìm kiếm nâng cao

Thực tiễn công tác quy hoạch đô thị ở Đài Loan

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKT- BXD
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu: 1- Hệ thống quy hoạch ở Đài Loan.
2- Các loại quy hoạch đô thị.
3- Tiến trình.
4- Công tác của giai đoạn hiện đại.
II. Nội dung của công việc quy hoạch đô thị: 1- Quá trình công tác quy hoạch đô thị.
2- Quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết .
3- Quy hoạch sử dụng đất, hệ thống giao thông vận tải và kết cấu hạ tầng.
III. Lập, phê chuẩn và thi hành quy hoạch đô thị: 1- Các điều kiện để lập quy hoạch đô thị.
2- Các cơ quan chịu trách nhiệm lập QHĐT.
3- Phê chuẩn quy hoạch đô thị.
4- Thi hành quy hoạch đô thị.
IV. Những công việc khác: 1- Xem xét lại quy hoạch đô thị.
2- Định kỳ xem xét lại toàn bộ QHĐT.
3- Triển vọng tương lai

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành