Tìm kiếm nâng cao

Phong cách quản lý của người lãnh đạo

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1990/1990-6/1990
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Phong cách quản lý và lãnh đạo - 1/ Phong cách lãnh đạo - 2/ Những phong cách lãnh đạo chủ yếu - 3/ Những yêu cầu cơ bản về nhân cách và phẩm chất của người lãnh đạo - 4/ Uy tín của người lãnh đạo - II. Việc thông qua quyết định của người lãnh đạo - 1/ Cơ sở của việc thông qua quyết định của người lãnh đạo - 2/ Việc chuẩn bị những quyết định - 3/ Những điều kiện đảm bảo hiệu quả của quyết định - 4/ Tổ chức thực hiện quyết định - 5/ Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện - III. Một số quy tắc giao tiếp trong khi làm công tác lãnh đạo - IV. Những lời khuyên dành cho giám đốc - V. Tài liệu tham khảo.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành