Tìm kiếm nâng cao

Phương hướng hiện nay và chính sách trong vấn đề nhà ở, xây dựng và xây dựng thành phố tại Liên Xô

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1983/1983-12/1983
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần I- Quan điểm kinh tế xã hội của chính sách nhà ở - A. Các vấn đề chính sách của Chính phủ - B. Thành tựu và triển vọng phát triển và xây dựng nhà ở - Phần II- Vật liệu xây dựng và xây dựng - A. Vai trò xây dựng trong nền kinh tế quốc dân - B. Những biến đổi về cơ cấu và kỹ thuật trong xây dựng - C. Triển vọng của việc hoàn thiện về kết cấu nhà ở và sự phát triển cơ sở vật chất-kỹ thuật của xây dựng - Phần III- Quy hoạch thành phố và các khu phố - A. Chính sách chung và các vấn đề - B. Các phương tiện và các nguồn vốn để phát triển thành phố - C. Các kế hoạch lớn đã được thực hiện hay được phê chuẩn - D. Triển vọng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành