Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh khối kho tài liệu giấy. Ký hiệu: 263-01-99

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tập thiết kế điển hình `Khối kho tài liệu giấy` của Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh quy mô III được nghiên cứu ở bước TKKT làm cơ sở vận dụng thiết kế các công trình lưu trữ cùng tên và cùng quy mô. Ngoài ra tài liệu có thể tham khảo để lập dự án khả thi các trung tâm lưu trữ các cấp tỉnh, huyện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành