Tìm kiếm nâng cao

Tổ chức dạy nghề ở giai đoạn thực hành nâng cao kết hợp với lao động sản xuất của các trường dạy nghề xây dựng. Mã số: RD-81

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng số 2- B XD
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu tổng quát về đề tài - Phần thứ nhất: Những vấn đề chung - Chương I: Những căn cứ để xây dựng đề tài - Chương II: Một số khái niệm - Chương III: Kinh nghiệm tổ chức dạy nghề + lao động SX của Trường Trung học xây dựng số 2 - Phần thứ hai: Quy trình công nghệ và các loại hình tổ chức dạy nghề + lao động SX - Chương IV: Quy trình công nghệ tổ chức dạy nghề + lao động SX - Chương V: Các loại hình tổ chức dạy nghề + lao động SX - Phần thứ ba: Tổ chức sản xuất để thực hiện dạy nghề + LĐSX - Chương VI: Đề cương hướng dẫn tổ chức dạy nghề + LĐSX tại các công trình XD theo hợp đồng kinh tế giữa nhà trường và các đơn vị giao thầu - Chương VII: Đề cương hướng dẫn tổ chức dạy nghề + LĐSX tại các đơn vị sản xuất kinh doanh - Chương VIII: Đề cương hướng dẫn tổ chức dạy nghề + LĐSX tại xưởng trường - Phần thứ tư: Tổ chức dạy và học trong dạy nghề + LĐSX - Chương IX: Nội dung, thời gian dạy và học THNC + LĐSX - Chương X: Phương pháp tổ chức dạy và học THNC + LĐSX - Chương XI: Đánh giá kết quả dạy và học trong DN + LĐSX - Phần thứ năm: Kết luận và kiến nghị - Chương VIII: Đề cương hướng dẫn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành