Tìm kiếm nâng cao

Xử lý cầu vệ sinh ao cá vồ. Mã số: RD-3596

Tác giả:
Nhà xuất bản: Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Năm xuất bản: 1998
Nơi xuất bản: Vĩnh Long
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phần mở đầu - 1. Cơ sở hình thành đề tài - 2. Phạm vi và nội dung nghiên cứu - 3. Mục tiêu và kết quả nghiên cứu - Phần một: Giới thiệu địa bàn nghiên cứu - 1. Phạm vi nghiên cứu - 2. Tình hình kinh tế xã hội - Phần hai: Nội dung nghiên cứu - 1. Về kỹ thuật: - - Xử lý cầu vệ sinh - - Hố xử lý nước thải - 2. Thực hiện đề tài : - - Quan hệ với các tổ chức hữu quan - - Kết quả vận hành công trình - Phần ba: Kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Mục tiêu đề tài - 2. Kết quả nghiên cứu - - Về chính trị - - Về ý nghĩa khoa học - - Về kinh tế - Phần bốn: Kiến nghị áp dụng - 1. Về kỹ thuật - 2. Triển khai thực hiện kết quả đề tài.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành