Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng sơn tường ngoài ở thị trường xây dựng đô thị. Mã số: RD 27

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Tình hình nghiên cứu và sản xuất sơn nhũ tương nước trên thế giới - Chương II: Tình hình sản xuất và sử dụng sơn nhũ tương nước tại Việt Nam - Chương III: Kết quả thử nghiệm một số chỉ tiêu cơ lý của sơn nhũ tương nước - Chương IV: Hướng dẫn sử dụng sơn nhũ tương nước - Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành