Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Rút kinh nghiệm về một số kết quả đã có - 1. Về xây dựg cơ sở nghiên cứu - 2. Về các nội dung khoa học đã thực hiện được - II. Thử tìm định hướng cho các hoạt động tới - 1. Về mặt xây dựng công nghệ mới, hoàn thiện các công nghệ đã có - 2. Về nghiên cứu chế tạo hoặc áp dụng các vật liệu xây dựng mới - 3. Một số mặt hoạt động cần thiết khác.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành