Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Phan Trường Phiệt/ Phạm Thị Thoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Phan Trường Phiệt/ Phạm Thị Thoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nội dung thực hiện - III. Phân tích tính ổn định của bộ phận 10 (ổn định tổng thể) - 1. Đất nền - 2. Sơ đồ tính toán - 3. Kết luận - 4. Xét trường hợp làm thêm bản bê tông - IV. Phân tích tính ổn định của tường chắn đất số 1, số 2 - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Triển vọng khả thi của việc làm và bảo vệ được các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển - III. Về các nguyên nhân gây ăn mòn và làm hư hỏng các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng môi trường biển - IV. Những biện pháp nên quan tâm triển khai trong lĩnh vực xây dựng thuỷ lợi - IV. Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Bùi Xuân Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Bùi Xuân Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược quá trình sử dụng máy siêu âm kiểm tra chất lượng bê tông trong ngành Thuỷ lợi - II. Đặc điểm các máy siêu âm đã sử dụng trong ngành Thuỷ lợi - III. Mấy kinh nghiệm qua thực tế sử dụng máy siêu âm kiểm tra chất lượng công trình bê tông cốt thép - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vài nét nhìn lại - II. Nhu cầu mở rộng việc dùng phụ gia trong các công tác bê tông ở Việt Nam - III. Khả năng mở rộng lĩnh vực sử dụng phụ gia trong bê tông Việt Nam - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Tiến trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Tiến trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Các phương pháp thiết kế bê tông - 1. Phương pháp của Nga (Liên Xô cũ) - 2. Phương pháp của Mỹ (ACI) - 3. Phương pháp của Anh - 4. Nhận xét - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lại Văn Lộc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lại Văn Lộc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phụ gia loại 1 - II. Phụ gia loại 2 - III. Phụ gia loại 3.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Đạt/ Hoàng Phó Uyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Đạt/ Hoàng Phó Uyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu của chương trình thí nghiệm - II. Cơ sở khoa học của chương trình nghiên cứu thí nghiệm bê tông chất lượng cao - III. Nghiên cứu xác định thành phần phụ gia - IV. Kiểm tra các tác dụng của phụ gia đến tính chất của xi măng và bê tông - 1. Anh hưởng của phụ gia đến thời gian ninh kết của xi măng - 2. Anh hưởng của phụ gia đến độ lưu động của hỗn hợp bê tông tươi - 3. Anh hưởng của phụ gia đến cường độ kháng nén của bê tông - 4. Anh hưởng của phụ gia đến tính chống thấm nước của bê tông - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thị Kháng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thị Kháng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung nghiên cứu - 1. Các vật liệu dùng để nghiên cứu, chế tạo bê tông siêu dẻo - 2. Kết quả thí nghiệm - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh/ Lê Văn Bang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh/ Lê Văn Bang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Về bố cục - II. Về phân loại chung - III. Về nhóm các phụ gia hoá học - IV. Về nhóm các phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - V. Về nhóm các phụ gia khác có công dụng đặc thù - VI. Về các phương pháp thử.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Vũ Tường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Vũ Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vật liệu ứng dụng - II. Công nghệ xử lý.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung nghiên cứu - III. Kết quả điều tra đánh giá các nguồn phụ gia khoáng - 1. Phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác - 2. Đánh giá chất lượng các nguồn puzơlan Việt Nam - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Phân loại qua về các loại sản phẩm sửa chữa chính - III. Chọn vật liệu cho sửa chữa bê tông ở mặt ngoài công trình - IV. Vật liệu dùng cho các sửa chữa bê tông bên trong công trình.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Rút kinh nghiệm về một số kết quả đã có - 1. Về xây dựg cơ sở nghiên cứu - 2. Về các nội dung khoa học đã thực hiện được - II. Thử tìm định hướng cho các hoạt động tới - 1. Về mặt xây dựng công nghệ mới, hoàn thiện các công nghệ đã có - 2. Về nghiên cứu chế tạo hoặc áp dụng các vật liệu xây dựng mới - 3. Một số mặt hoạt động cần thiết khác.

  Số trang: 0

 • Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình trường tiểu học có bán trú. Ký hiệu: 221-90-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lập các mẫu thiết kế điển hình khối bán trú và khối phòng học trường tiểu học để có thể vận dụng thiết kế các công trình trường tiểu học ở các đô thị

  Số trang: 0

 • Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế điển hình nhà ở gia đình cho đô thị Tây nguyên. Ký hiệu: 115-00-99

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lập các mẫu thiết kế điển hình căn hộ, hướng dẫn vận dụng lập các mẫu nhà ở để sử dụng trong các dự án khả thi xây dựng khu đô thị mới; thiết kế kỹ thuật thi công từng đơn nguyên nhà và ngôi nhà trong các dự án và để các chủ đầu tư dễ lựa chọn trước khi xem xét hợp đồng thiết kế kỹ thuật

  Số trang: 0