Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng các trạm xử lý nước thải nhỏ cho bệnh viện tuyến huyện công suất 5-20 m3/giờ

  Tác giả: Phạm Ngọc Thái, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  I. Giới thiệu chung.
  II. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thoát nước và xử lý nước thải.
  III. Nghiên cứu các cơ sở thiết kế mô hình xử lý nước thải cho bệnh viện tuyến huyện.
  IV. Nghiên cứu đề xuất các mô hình trạm xử lý nước thải cho bệnh viện tuyến huyện.
  V. Một số thử nghiệm và ứng dụng.
  VI. Kết luận và các kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Đánh giá công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch đã nhập vào Việt Nam. Mã số: RD-9744

  Tác giả: Trần Đình Khai, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch đã nhập vào Việt Nam. Mã số: RD-9744

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch đã nhập vào Việt Nam. Mã số: RD-9744

  Tác giả: Trần Đình Khai, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  I. Mở đầu.
  II. Tổng quan.
  III. Đánh giá trình độ công nghệ các nhà máy xử lý nước sạch nhập vào Việt Nam theo các loại nguồn nước khác nhau.
  IV. Kết luận và kiến nghị.
  V. Tài liệu tham khảo.
  VI. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp sinh học. Mã số: RD 3296

  Tác giả: Trần Đình Khai
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp sinh học. Mã số: RD 3296

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp sinh học. Mã số: RD 3296

  Tác giả: Trần Đình Khai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Khảo sát đánh giá hiện trạng xử lý nước thải tại các bệnh viện ở Việt Nam- III. Cơ sở của phương pháp xử lý nước thải bằng sinh học- IV. Nghiên cứu đề xuất công nghệ thích hợp để ông nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học- V. Một số ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất- VI. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo dàn thiết bị cốp pha trượt để thi công rải bê tông lòng kênh thải (Thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Phả Lại II)

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản: TCty Xây dựng và phát triển hạ tầng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo dàn thiết bị cốp pha trượt để thi công rải bê tông lòng kênh thải (Thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Phả Lại II)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ, thiết kế, chế tạo dàn thiết bị cốp pha trượt để thi công rải bê tông lòng kênh thải (Thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Phả Lại II)

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phương án thi công rải bê tông trên mặt phẳng nghiêng có diện tích lớn- Chương II: Thiết kế bộ cốp pha trượt thi công lòng kênh thải hở nhà máy nhiệt điện Phả Lại II- Chương III: Thi công thiết bị cốp pha trượt- Chương iV: Đánh giá hiệu quả kinh tế vfa kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nâng cao hiệu quả lắng trong các công trình xử lý nước ngầm có hàm lượng sắt cao. Mã số: RD- 9743

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường Việt Nam
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao hiệu quả lắng trong các công trình xử lý nước ngầm có hàm lượng sắt cao. Mã số: RD- 9743

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao hiệu quả lắng trong các công trình xử lý nước ngầm có hàm lượng sắt cao. Mã số: RD- 9743

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Mở đầu- Chương 2: Tổng quan- Chương 3: Thực nghiệm trên mô hình- Chương 4: Đề xuất phương án kỹ thuật- Chương 5: Kết luận-kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các giải pháp chống nước va cho hệ thống cấp nước có áp tại các đô thị

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp chống nước va cho hệ thống cấp nước có áp tại các đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các giải pháp chống nước va cho hệ thống cấp nước có áp tại các đô thị

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu- 2. Tổng quan về lý thuyết nước va- 3. Xây dựng quy trình tính toán- 4. Công trình và thiết bị chống nước va- 5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Kết quả nghiên cứu phụ gia trợ nghiền nguyên liệu xi măng thí nghiệm tại Viện KHCN vật liệu xây dựng - 3. Kết quả thử nghiệm đợt 1 phụ gia trợ nghiền nguyên liệu tại Công ty xi măng Hoàng Thạch - 4. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

  Tác giả: Lương Đức Long, Vũ Văn Thân, Hoàng Thị Thảo...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

  Tác giả: Lương Đức Long, Vũ Văn Thân, Hoàng Thị Thảo...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Xi măng giếng khoan trong ngành công nghiệp khai thác dầu khí - 2. Sản xuất và sử dụng xi măng giếng khoan tại Việt Nam - 3. Nghiên cứu và sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G - 4. Kết quả nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Ưng dụng sản xuất cụm xử lý nước sinh hoạt theo phương pháp ống lắng nghiêng, công suất 5 M3/H bằng thép, sử dụng lưu động hay cố định. Mã số: RD 69

  Tác giả: Nguyễn Trùng Nhị, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước số 2 - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ưng dụng sản xuất cụm xử lý nước sinh hoạt theo phương pháp ống lắng nghiêng, công suất 5 M3/H bằng thép, sử dụng lưu động hay cố định. Mã số: RD 69

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ưng dụng sản xuất cụm xử lý nước sinh hoạt theo phương pháp ống lắng nghiêng, công suất 5 M3/H bằng thép, sử dụng lưu động hay cố định. Mã số: RD 69

  Tác giả: Nguyễn Trùng Nhị, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các phần sau:
  I. Sự cần thiết của đề tài.
  II. Định hướng nghiên cứu.
  III. Tính toán các thông số chủ yếu.
  IV. Chạy thử.
  V. Đánh giá hiệu quả kinh tế, tính mới của hệ thống, vật liệu và khả năng ứng dụng.
  V. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Cụm xử lý nước công suất nhỏ chế tạo công nghiệp phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Tác giả: Nguyến Duy Khang, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng, cấp thoát nước và môi trường
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cụm xử lý nước công suất nhỏ chế tạo công nghiệp phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cụm xử lý nước công suất nhỏ chế tạo công nghiệp phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Tác giả: Nguyến Duy Khang, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung như sau:
  - Phần 1: Sự cần thiết của đề tài.
  - Phần 2: Nghiên cứu tổng quan.
  - Phần 3: Thiết kế và chế tạo thử nghiệm.
  - Phần 4: Hiệu quả kinh tế mới và khả năng ứng dụng.
  - Phần 5: Kết luận - kiến nghị.
  - Phụ lục và các tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, khai thác bảo vệ không gian mặt nước hồ trong quy hoạch và quản lý đô thị ( Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội). Mã số: RD 17

  Tác giả: Nguyễn Minh Hạnh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, khai thác bảo vệ không gian mặt nước hồ trong quy hoạch và quản lý đô thị ( Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội). Mã số: RD 17

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, khai thác bảo vệ không gian mặt nước hồ trong quy hoạch và quản lý đô thị ( Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội). Mã số: RD 17

  Tác giả: Nguyễn Minh Hạnh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung như sau:
  -Phần mở đầu.
  - Chương I: Không gian mặt nước hồ trong đô thị.
  - Chương II: Đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý bảo vệ không gian mặt nước hồ trong đô thị.
  - Chương III: Đề xuất chỉ tiêu diện tích mặt nước trong đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường giao thông đô thị ở Việt Nam (Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội)

  Tác giả: Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: - Khảo sát thực tế về tình hình môi trường giao thông đô thị ở Hà Nội
  - Tổng hợp, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do giao thông đô thị , tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
  - Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường giao thông đô thị
  - Đề xuất các biện pháp và chính sách bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông trong đô thị
  - Đề xuất các tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch giao thông đô thị, góp phần điều chỉnh Quyết định 322/BXD của Bộ Xây dựng.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Đức Minh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Đức Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Ô nhiễm không khí - 2. Thiết kế thiết bị đo một số khí độc - 3. Kết quả.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Phạm Hồng Sơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Phạm Hồng Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Đánh giá tác động môi trường của dự án - 2. Về đoạn tuyến đi qua vườn Quốc gia Cúc Phương - 3. Về đoạn tuyến đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng.

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trịnh Đức Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Trịnh Đức Thắng

  Chuyên nghành: Cầu đường, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nghiên cứu môi trường hiện hữu - III. Đánh giá tác động môi trường - IV. Khai báo ảnh hưởng - V. Giảm thiểu tác động môi trường

  Số trang: 0