Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Đặt vấn đề - II. Nội dung nghiên cứu - 1. Các vật liệu dùng để nghiên cứu, chế tạo bê tông siêu dẻo - 2. Kết quả thí nghiệm - III. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành