Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mục tiêu của chương trình thí nghiệm - II. Cơ sở khoa học của chương trình nghiên cứu thí nghiệm bê tông chất lượng cao - III. Nghiên cứu xác định thành phần phụ gia - IV. Kiểm tra các tác dụng của phụ gia đến tính chất của xi măng và bê tông - 1. Anh hưởng của phụ gia đến thời gian ninh kết của xi măng - 2. Anh hưởng của phụ gia đến độ lưu động của hỗn hợp bê tông tươi - 3. Anh hưởng của phụ gia đến cường độ kháng nén của bê tông - 4. Anh hưởng của phụ gia đến tính chống thấm nước của bê tông - IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành